GASOLSPECIALISTENS DATAPOLICY
Denna dataskyddspolicy förklara hur Gasolspecialisten samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@gasolspecialisten.se.
När du kontaktar oss t ex för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler såsom kontakt per telefon, mail och på evenemang/mässor.

Information du ger till oss
Du kan indirekt eller direkt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår web-shop, köper, hyr eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla information om:
Person- och kontaktinformation - såsom namn, faktura- och leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer.
Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Den övriga informationen vi samlar in generellt sätt är nödvändig för andra syften såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen
Syftet med behandlingen:
För att administrera din betalning och kundförhållande t ex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär av oss.

Vilka kan vi komma att dela informationen till
Myndigheter – vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldig att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Logistik- och transportföretag – företag som levererar dina varor.
Vi kommer INTE att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vi kan då blockera den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övrigt
Vi reserverar oss rätten för prisändringar utan någon förvarning samt för eventuella prisfel.
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor.
Vid eventuella fel i angivande av lagersaldo förbehåller vi oss rätten att korrigera detta.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida.
Vi ger ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi strävar dock alltid efter att återge en så liknande bild som möjligt av produkten.
Vid tvist efterföljs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tillagd i varukorgen